Botoxbehandling för män

Injektionsbehandlingen Botox används för att blockera nervsignalen som gör att en muskel dras samman. En behandling med Botox gör att linjer och rynkor mjukas upp och blir mindre framträdande. Botox fungerar på alla rynkor oavsett hur de uppstått. Vanliga områden att behandla är till exempel bekymmersrynkan mellan ögonbrynen, horisontella linjer i pannan och kråksparkarna runt ögonen.

Botoxinjektioner är en mycket vanlig och effektiv estetisk behandling för såväl män som kvinnor. Precis som med alla skönhetsbehandlingar så har botox använts mer av kvinnor än män, dock har det skett en betydande ökning av män som använder botox sedan millennieskiftet. Det beror framförallt på att det blivit mer accepterat för män att vilja ha ett välvårdat och attraktivt yttre.

Skillnad mellan botoxbehandling av män och kvinnor

Män har mer och större muskler än kvinnor. Så är det även i ansiktet. Därför kan det behövas mer botox för män för att få samma resultat som hos kvinnor. Exakt hur mycket botox som behövs är individuellt och beror också på hur avslappnad man vill att ens ansiktsmuskulatur skall bli.

Det som kan vara bra att veta är att djupare rynkor, som syns även när du är helt avslappnad, behöver behandlas med hudvård som komplement till Botoxbehandlingen. Rynkor uppstår när huden veckar sig upprepade gånger. Huden på den platsen tappar gradvis sin bindväv vilket gör att skadan blir mer och mer permanent. En rynka som satt sig är mycket svår att få bort. Därför kan det vara en god ide att börja med botox innan rynkan och skadan i huden blir för djup och stor.

Risker med Botox

Att drabbas av biverkningar i och med en Botoxbehandling är relativt ovanligt men man skall ändå vara medveten om att de kan uppstå. Till exempel kan man få ett tillfälligt hängande ögonlock. Den typen av biverkning går dock att avhjälpa om det skulle behövas. Det kan även bli små blåmärken i samband med en behandling.

Resultatet av en Botoxbehandling är inte permanent utan måste göras om efter ungefär ett halvår om man vill bibehålla effekten. Botox verkar lokalt och påverkar bara den del av kroppen där injektionen görs. Den som behandlar måste vara utbildad inom vård och applicera preparatet på rätt ställe för att få önskat resultat. Det finns inget visat att Botox skulle leda till några negativa konsekvenser av att användas under lång tid.

Botoxbehandlingar mot rynkor är en välbeprövad och etablerad metod som funnits länge.
Toxinet påverkar bara den del av ansiktet eller kroppen där injektionen görs. Den som behandlar måste ha en vårdutbildning och vara läkare, tandläkare eller sjuksköterska.

Botox motverkar rynkor och ger dig en yngre look!
1 Feb 2022