Botox mot migrän | Informationsartikel - vi utför inte denna behandling

OBS! Detta är endast en informationsartikel. Kliniken Beautyfill erbjuder INTE behandling med botox mot migrän.

Ungefär 10% av befolkningen drabbas av migrän någon gång i livet. Du som bor i Stockholm har säkert stött på eller känner någon som har problem med migrän, eller så är du drabbad själv. Migrän är en ofarlig sjukdom men den kan vara oerhört plågsam med blixtrande huvudvärk hela dygn i sträck. Ofta sitter huvudvärken på ena sidan av huvudet och pulserar.

”Hos vissa människor föregås anfallen av synrubbningar, så kallade auror, eller andra tecken som visar att migränsmärtor är nära förestående”

Anfallen kan komma plötsligt, men de flesta som har problem med migrän säger sig kunna veta ganska väl när ett anfall är på gång. Hos vissa föregås anfallen av synrubbningar, så kallade auror, eller andra tecken som visar att migränsmärtor är nära förestående. Det bästa man då kan göra är att lägga sig i ett mörkt rum och försöka vila.

Migrän med och utan aura

Man brukar skilja på migrän med aura, så kallad klassisk migrän, och migrän utan aura vid vilken huvudvärken kommer plötsligt. Den som har migrän med aura får ca 10 till 30 minuter innan huvudvärken störningar i synfältet, ofta som sicksackmönster. Andra symtom kan vara domningar i ansiktet eller talsvårigheter. Även den som har migrän utan aura kan ibland känna att ett anfall är på gång på grund av trötthet eller irritation.

ung kvinna med migrän

Det som triggar igång migränanfall är ofta stress, men även vissa födoämnen som vitlök eller andra starka livsmedel. Ett lugnt liv med regelbundna vanor och mycket vila rekommenderas för den som lider av migrän. Regelbunden motion kan också hjälpa.

Botox hjälper mot migrän

Har du fått din migrän diagnosticerad av en neurolog, och har smärtor tre gånger i månaden eller mer, kan Botoxbehandling hjälpa. Botox har visat sig effektivt mot migränsmärtor. På vilket sätt är inte helt klarlagt, men forskarna tror att Botoxen stänger av de nerver som sänder smärtsignaler till hjärnan. Effekten av en behandling sitter i mellan tre och sex månader, och sedan måste den upprepas. Som minst måste det ha gått tre månader mellan behandlingarna.

Botox har visat sig effektivt mot migrän, men det fungerar inte för alla.Det kan hända att man får migränanfall även efter en botoxbehandling. Det kan ske ibland eller ofta. Ibland blir effekten bättre med tiden. Vi testar dig alltid för allergier eller sjukdomar som avgör om du kan få botoxbehandling eller inte och hos oss får du alltid en hundra procent korrekt medicinsk behandling.

Hur går en behandling till?

Vid en botoxbehandling injiceras Botox på 31 olika punkter runt om på huvudet. Dessa punkter är vetenskapligt framtagna som de mest effektiva vid behandling av migrän. Trots att det är så många stick gör en behandling inte särskilt ont. Nervändarna sitter precis under huden och det är dessa som ska beröras av behandlingen, inte musklerna. Det brukar ta ungefär tio minuter att göra injektionerna. Efteråt kan det kännas lite ömt och viss rodnad kan uppstå, men du kan i princip gå till jobbet direkt efter en behandling. Vi kommer att följa upp behandlingen efter någon vecka, och efter 4-6 månader är det dags för en ny behandling.

Har du problem med migrän och vill pröva behandling med Botox ska du i första hand vända dig till en läkare som kan ge dig remiss till en neurolog. En botoxbehandling skall alltid utföras av en specialist. Vi har de certifikat, kunskaper och tillstånd som behövs för att hjälpa migränpatienter. Välkommen att höra av dig om du har några frågor!

OBS! Detta är endast en informationsartikel. Kliniken Beautyfill erbjuder INTE behandling med botox mot migrän.

7 Feb 2018