Botox - Underhåll effekten var sjätte månad

I takt med åren så förändras våra kroppar. Ansiktet är långt ifrån någon undantag. Även om vi kanske tänker oss att musklerna på övriga kroppsdelar används mer och där funktionen för dessa också blir tydligt sämre - vi tappar ork och styrka - så har vi även muskler i ansiktet; muskler som dessutom används hela tiden.

"Däremot så kräver botox underhåll då behandlingen inte är permanent. Som ett snitt så brukar man säga att botox bör injiceras ungefär en gång i halvåret för att effekten ska kvarstå."

Varje gång du skrattar, ler, rynkar näsan, gråter eller fokuserar din blick i exempelvis en bok så använder du dina finkänsliga ansiktsmuskler. Detta gör att muskulaturen i fråga också - precis som med alla andra muskler - blir lite sämre. Men, där du kanske inte längre orkar med att lyfta en tung vikt så syns det muskulära tappet i ansiktet istället på ett annat sätt; ett mer tydligt sådant - du får rynkor.

Dessa rynkor är för många ett dråpslag och många väljer att vända sig till skönhetsindustrin för att bli av med dem. Något som förr innebar att man genomförde ett klassisk ansiktslyft, men som idag - för de flesta - innebär en injektion med botox. Botox är i sin tur ett slags nervgift som hjälper musklerna till avslappning och som genom detta slätar ut huden. Ett perfekt sätt att bli av med rynkor då det knappt finns några biverkningar, då kostnaden är relativt låg och då man heller inte behöver någon konvalescens att tala om.

Hur ofta beror på person

Naturligtvis så utgår dessa sex månader från ett snitt. För vissa så håller sig resultatet betydligt längre, för andra en kortare period. Var injektionen skett spelar också roll. Var som i var på kroppen och som i vilken klinik som utfört behandlingen. Det senare är en viktig fråga som man ska ta på allvar. Vi sa ovan att botox är en behandling som är att anse som riskfri.

Det är den också, men det beror också på vilken klinik man väljer. Det påverkar och vi kan inte nog poängtera vikten av att ta sig tid, läsa på och välja en klinik som är dokumenterat kunniga inom området. Botox är, som sagt, ett gift och det kan innebära att behandlingen inte alls fungerar som den ska och att man kan drabbas av reaktioner.

Vi ska även addera några andra punkter som kan ge lite matnyttig information:

  • Botox - en slump. Att man började använda botox mot rynkor skedde av en slump. Till en början så använde man ämnet för att motverka spasmer vid ögonen hos drabbade patienter. En fullt fungerande metod för det ändamålet, men då man även såg att området kring ögonen slätades ut och att rynkorna där försvann så var man också någonting stort på spåren. Numera så är botox en stor del av behandlingarna som dagligen erbjuds inom skönhetsindustrin.

  • Mot svett. Ungefär 3 % av befolkningen lider av överdriven svettning; något som naturligtvis är oerhört hämmande i vardagen. Botox hjälper mot hyperhidros (som det egentliga namnet är) och gör att svettningarna försvinner. Även här krävs det dock underhåll - här brukar intervallerna mellan injektionerna sträcka sig till ungefär var åttonde månad. Botox mot svettningar fungerar i allt från armhålor, ljumskar, händer, fötter och andra vanliga problemområden.

Botox motverkar rynkor och ger dig en yngre look!
24 Sep 2018