Förstärka kindben – så går det till

Både kvinnor och män söker efter vägar att få ett tydligare och mer markerade kindben. Kindbenen är det som på många sätt definierar ansiktet och därigenom också hur vi ser ut och upplevs av andra. Genom fillers kan man fylla ut- och skulptera ansiktsdragen och skapa mer harmoni. Kindbenen är inget undantag.

Många tänker sig fillers som en lösning exkluderat till läpparna. Det är där lejonparten av patienterna väljer att få en injektion och därigenom få mer volym och tydligare fyllighet. Fillers kan emellertid även injiceras på andra delar av kroppen och så även i ansiktet. Vanligt är att man injicerar fillers vid exempelvis - under dessa - samt i pannan och, som sagt, vid kindbenen.

förstärka kindben

Det senare är något som kan göra stor skillnad. Genom att injicera fillers kan man få mer markerade och rundade kindben. Detta är en populär lösning både hos äldre och hos yngre människor - oberoende av kön. Äldre kan genom fillers i kindbenen få ett rundare ansikte som skapar ett mer ungdomligt utseende. Då dessutom rynkor och andra ålderstecken slätas ut så finns ytterligare en fördel.

Så går det till för att förstärka kindben med fillers

Fillers är en relativt ofarlig skönhetsbehandling som dessutom har en fördel i att den kräver en kort konvalescens. Det handlar emellertid om en injektionsbehandling så valet av utförare blir därmed extremt viktigt. Erfarenhet gör stor skillnad och då tyvärr branschen är ganska oreglerad så finns det all anledning att undersöka vilka kliniker som erbjuder fillers som behandlingsmetod.

Välutvecklade hygienrutiner, god erfarenhet, utbildning samt certifiering är exempel på saker som man måste kolla upp innan man går vidare. Först då kan man som patient vara säker på att behandlingen med fillers i syfte att förstärka kindben också kan ske enligt förväntan och på ett säkert, tryggt sätt.

Konsultation - viktigt innan behandlingen

Hur ser då stegen ut i övrigt? Det första - viktiga - steget handlar om en konsultation. Du som patient bokas in på en tid där du får träffa personalen som ska utföra behandlingen.

Det sker en undersökning av dina kindben, du får förklara vad du är missnöjd med samt vilka förväntningar du har. Är dessa orealistiska så kommer personalen att försöka övertyga dig om att sänka ribban eller kanske överväga ett annat typ av ingrepp istället.

I övrigt så handlar konsultationen även om att säkerställa att du inte lider av några sjukdomar, äter någon medicin eller har någon typ av allergi som kan påverka injektionen av fillers negativt. Konsultationen är även viktig sett till tryggheten: du får en chans att träffa teamet som ska behandla dig och därigenom också få en mer personlig kontakt.

Behandlingen kräver ofta bedövning

Nästa steg handlar om injektionen. Här kan du först välja vilken typ av smärtlindring du vill ha. Alla har här lite olika trösklar och preferenser vad gäller smärta. Tillsammans med personalen så hittar du en lösning för dig. Därefter tar själva behandlingen vid och en tunn, tunn nål sticks in under kindbenet varpå hyaluronsyran injiceras i huden.

Efter att båda sidor behandlats så är det dags att summera effekten. Redan en kort tid efter avslutad behandling så kommer det att synas: ditt kindben kommer att framträda tydligare och din ansiktsform kommer att få en mer rundad karaktär.

Några dagar - upp till en vecka - så kan du känna viss ömhet, se rodnad och viss svullnad i det behandlade området. Det är fullt normalt. I vissa fall kan man även behöva komplettera behandlingen med ännu en sådan. Det beror då ofta på vilka mål ni tillsammans satt upp gällande resultatet. Filler som ett sätt att förstärka kindben ger en effekt som sitter i mellan 6-12 månader, men man rekommenderas ofta - särskilt om det är första gången - att fylla på med mer hyaluronsyra efter 3-4 månader.

Botox motverkar rynkor och ger dig en yngre look!
24 Mar 2021